TopDog

Topdog is een sovatraining waarbij honden ingezet worden als co trainer. Deze training is vooral geschikt voor kinderen en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid. Veel van de cliënten die aangemeld worden voor de topdog variant hebben het gevoel wel klaar te zijn met al die therapieën. Ze willen niet meer praten, maar gewoon doen. Honden praten niet, maar zijn een perfecte spiegel, waardoor de cliënten kunnen leren door ervaren. De cliënt word “opgeleid” tot hondenfluisteraar. Om een hond te begeleiden moet je rustig zijn en daadkrachtig zonder de hond te veel te domineren. Dit maakt deze methodiek geschikt voor zowel de over assertieve als ook de onder assertieve cliënt. Tevens kan deze training ingezet worden wanneer een kind angstig is voor honden. Doordat ze de hond leren "lezen" en dus begrijpen, zal de angst afnemen Als het kind heel bang is kan het nodig zijn de training enigszins aan te passen, om zo de te zetten stapjes nog wat meer te verkleinen.