Leerbegeleiding

Bij leerbegeleiding moet u denken aan hulp bij bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen. Kinderen met leerproblemen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of moeite met automatiseren in het algemeen hebben veelal behoefte aan extra begeleiding, maar ik geloof niet in meer van hetzelfde. Tijdens mijn periode in het onderwijs werkte ik veelal met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ik ervaarde dat deze kinderen vaak niet zaten te wachten op een uitleg zoals de juf die al "tig" keer gegeven had. Deze kinderen bleken veel meer in beelden te denken en zij hebben een beter ontwikkelder rechter hersenhelft. Dit maakt dat deze kinderen meer inzichtelijk materiaal nodig hebben om de stof te begrijpen. Daar waar de linker hersenhelft staat voor onder andere taal, rekenen, logica en tijdsbesef staat de rechter hersenhelft voor onder andere verbeelding, creativiteit, ruimtelijk inzicht en ritme. Door het kind de stof aan te bieden vanuit de rechter hersenhelft slaat het kind de informatie makkelijker op.

Ik geloof dat ook bij de hulp aan kinderen met leerproblemen de hond als rustgevende factor haar rol kan spelen. Honden oordelen niet en ze accepteren je zoals je bent, dat maakt dat kinderen zich snel op hun gemak voelen en dat de drempel om te oefenen zodoende verkleind kan worden. Om een voorbeeld te geven, het kind met dyslexie moet oefenen met lezen. De drempel om mij als coach voor te lezen kan dan mijlen hoog zijn, omdat het kind denkt: " dat kan ik niet, ik durf het niet, want ze zegt toch dat ik fouten maak." De hond hoort het niet als er een fout word gemaakt, waardoor het voorlezen voor een hond minder "eng" is. Wanneer gelijktijdig met het lezen het kind dan ook nog de hond aait en zo de hoeveelheid gelukshormonen in het lijf laat toenemen zal het nog makkelijker gaan. Ook is het mogelijk eenvoudige opdrachten te laten doen met de hond, bijvoorbeeld: doe een koekje onder de beker waarop het juiste antwoord staat op de volgende som.

Uiteraard zal ik bij de coaching van kinderen met leerproblemen niet uitsluitend gebruik maken van de hond, maar zal ik ook de creativteit aanspreken van het kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kleien van letters, of het gebruik van legoblokjes voor breuksommen. Vooral van belang is dat het kind weer plezier krijgt in leren en dat het successen gaat ervaren. Hoe we dit gaan bereiken is per kind verschillend, het ene kind vindt kleien verschrikkelijk omdat het vieze handen kriijgt en het andere kind heeft niks met lego. Deze zoektocht zullen we samen aan gaan en de rol van u als ouder is hierin van groot belang. U bent tenslotte de ervaringsdeskundige waar het uw kind betreft.